Hiển thị các bài đăng có nhãn Du lịch Yên Bái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Du lịch Yên Bái. Hiển thị tất cả bài đăng

Tú Lệ ở đâu và đi thế nào?

Bạn đã nghe tên Tú Lệ - bạn có biết nó ở đâu và đã từng đi qua đây? 

Thiếu nữ Tú Lệ
Thiếu nữ Tú Lệ. Photo: Phạm Ngọc Bằng
Đây là một bài giới thiệu ngắn của Văn Nguyễn về một địa danh mà nhiều người khi đi qua đều nhớ tới: