Tú Lệ ở đâu và đi thế nào?

Bạn đã nghe tên Tú Lệ - bạn có biết nó ở đâu và đã từng đi qua đây? 

Thiếu nữ Tú Lệ
Thiếu nữ Tú Lệ. Photo: Phạm Ngọc Bằng
Đây là một bài giới thiệu ngắn của Văn Nguyễn về một địa danh mà nhiều người khi đi qua đều nhớ tới:

Like để đọc tiếp hoặc chờ 10s!
Source: hanoi weather